Har du fått ett hänglås i postfacket?

Om du fått ett eller flera hänglås i ditt postfack måste du senast den 3 september ersätta ditt eget hänglås med det nya. Detta eftersom Plåtkompaniet behöver tillgång till några av vindsförråden i samband med takarbetet. Hänglåsen och vindsförråden är märkta med ditt lägenhetsnummer men eftersom det finns flera förråd till varje lägenhet är de berörda förråden märkta med en röd lapp. Mer information finns i din brevlåda och i dokumentet nedan.

Download (PDF, Unknown)

Driftstörningar hos Bredbandsbolaget

Flera medlemmar i 9B har för närvarande störningar i bredbandsförbindelsen som tidvis är väldigt långsam. Felet är anmält till Bredbandsbolaget, men om det berör andra än boende i 9B vore det bra att få veta det så att jag kan skicka informationen vidare. Anmäl fel till andreas@stabbygardarna.se eller i vår facebookgrupp.

Garage ledigt omgående

Det finns ett garage ledigt och eftersom det för tillfället inte finns någon kö till garagen går det att få tillträde omedelbart. Anmäl ditt intresse till parkering@stabbygardarna.se.

Uppdatering 2017-02-04: Garageplatsen är nu uthyrd och kölistorna är uppdaterade.