Rivning av taket

Rivning av gamla taket börjar 29 augusti. Garagen kommer vara blockerade p.g.a. container för avfall.
garage nr 13 och 14: 29–31 augusti
garage nr 7 och 8: 31 augusti, 1 september och 4–5 september (alltså tillgängliga på helgen)

Plåtkompaniet behöver tillgång till vissa vindsförråd

Plåtkompaniet behöver tillträde till de vindsförråd med takfönster eller där det går ett luftningsrör upp på taket. Du som har ett sådant förråd kommer få ett nytt hänglås under augusti. Ta bort ditt nuvarande hänglås på förrådet och sätt dit det nya. Du får en nyckel och Plåtkompaniet får den andra. När byggtiden är över kan du byta tillbaka till ditt vanliga lås. Du måste också plocka undan i förrådet så det går att komma fram till fönstret eller luftningsröret.

Takarbetet inleds

På måndag 14 augusti börjar arbetet med takrenoveringen på Hällbygatan. Byggnadsställningar kommer byggas runt hela huset och en bygghiss monteras framför garagen 19 och 20. Räkna med att från 14 augusti till 25 augusti kommer tillgång till alla garage och parkeringsplatser längs Hällbygatan vara begränsad och garage 19 och 20 blir avstängda helt. Garage 11 som nu är glasinsamling kommer fungera som garage för bil och vi får tillfälliga kärl för glasinsamling vid trappan till föreningslokalen. Tillgång till sopskåpen vid dörrarna ska inte påverkas.

Sanering efter branden

Väggarna i 34C är tvättade, men all sot och röklukt går inte att tvätta bort, så nästa steg för saneringsfirman blir att täta springor och vinklar och sen kommer väggar och tak målas om.
2 januari kommer ventilationskanalerna börja rengöras, både stammar och inne i lägenheterna. Ventilationsfirman kommer använda huvudnyckel för att ta sig in om du inte är hemma.