Avstängning av garage

Under rivningsfasen läggs rivet material i en avfallstrumma som leds ner i en container. Denna flyttas utefter långsidan på huset. Två garage i taget kommer vara blockerade några dagar.

Garage nr 7 och 8 måndag-onsdag vecka 37, (11-13 September)
Garage nr 17 och 18 onsdag-torsdag vecka 37, (13-14 September)

Det är enbart byggavfall som får vara i containern. Entreprenören sorterar avfallet så att det kan tas om hand på ett bra sätt ur miljöhänsyn. Om annat läggs i containern måste den gå till sortering vilket leder till en högre kostnad och det drabbar föreningen.