Garage ledigt omgående

Det finns ett garage ledigt och eftersom det för tillfället inte finns någon kö till garagen går det att få tillträde omedelbart. Anmäl ditt intresse till parkering@stabbygardarna.se.

Uppdatering 2017-02-04: Garageplatsen är nu uthyrd och kölistorna är uppdaterade.