FAQ

Nedan finner du svaren på de vanligaste frågorna om vår förening som en köpare kan vara intresserad av

 • Är det beslutat om någon avgiftshöjning i dagsläget?
  En avgiftshöjning på 8% är genomförd från och med 1 jan 2024.

I samband med detta har även avgifterna för parkering reviderats.

 • Parkeringsplats utan el-plint: 200kr/mån
 • Parkeringsplats med el-plint: 300kr/mån
 • Parkeringsplats med laddbox: 440kr/mån + individuell elförbrukning
 • Garageplats: 700kr/mån
 • MC-plats: 100kr/mån

 • Vad exakt ingår i månadsavgiften?
  Värme, Vatten, Basutbud TV från Tele2, Bredband 1000/1000 Mbit/s från Bahnhof, Bostadsrättstillägg.
 • Ligger något utanför avgiften t ex obligatorisk avgift för t ex kabel-tv eller liknande?
  Nej.
 • Stämmer det att det är IMD av el i föreningen och en obligatorisk elavgift med 83 kr/mån?
  Ja, elräkningen kommer tillsammans med avgiften.
 • Hur många varmgarage finns det, vad är avgiften och vad ingår?
  I föreningen finns 19 varmgarage med en avgift på 700 kr/mån och då ingår värme, el och vatten i garaget.
 • Hur många parkeringsplatser finns det och vad kostar dessa?
  Det finns åtta p-platser utan motorvärmaruttag 200 kr/mån, sex p-platser med motorvärmaruttag 300 kr/mån och fyra p-platser med laddstolpe 440 kr/mån + individuell elförbrukning. Separata kösystem för parkeringsplatserna tillämpas.
 • Hur många köar till samtliga platser?
  Längden på köerna till de olika parkeringsplatserna varierar, för mer info kontakta parkering@stabbygardarna.se
 • Tillåter ni delat ägande och i så fall finns det krav på visst ägarförhållande, t ex barn och förälder (10% resp 90%)?
  Ja, styrelsen godkänner t ex uthyrning till barn.
 • Har det utförts någon renovering nyligen?
  Föreningen utför kontinuerligt underhåll och renoveringar. Specifikationer kan du läsa om här.
 • Finns det planerade renoveringar/projekt eller annat som en köpare bör känna till?
  Det är planerat en översyn av fasaderna på husen, samt lagning av puts och färgskador på grundmurar in- och utvändigt inom fem år.
 • Ingår något förråd till lägenheten? Hur många och var ligger dessa?
  Ja, två matförråd i källaren, ett större och ett mindre, samt två förråd på vinden, ett stort och ett litet (som t.ex. kan fördelas till de som har uthyrningsrum). Tidigare ägare ansvarar för att visa var den specifika lägenhetens förråd finns.
 • Vad kostar övernattningsrummet?
  För närvarande kostar det 100 kr/natt.
 • Vem ansvarar för nyckelhanteringen?
  Låset tillhör lägenheten och därmed är det ägaren som ansvarar för nycklarna. Vid flytt överlämnas nycklarna till Certego som kontrollerar att alla nycklar finns. Den nya ägaren hämtar sedan nycklarna på Certego vid tillträdet.