Planerat underhåll

Våra fastigheter underhålls kontinuerligt. De senare åren har följande åtgärder genomförts.

 • 1999 Stamrenovering
 • 2001 Takomläggning Prästgårdsgatan
 • 2002 Renovering av ventilationssystem
 • 2005 Asfaltering och lekplatsunderhåll
 • 2006 Installering av styrcentral för uppvärmning
 • 2007 Måleriarbeten
 • 2008 Måleriarbeten
 • 2009 Säkerhetsdörrar och postboxar
 • 2011-2012 Fönsterbyte, balkongrenovering och nya entredörrar på Prästgårdsgatan
 • 2013-2014 Byte av takfönster samt översyn av ventilation
 • 2014 Trädgårdsarbeten
 • 2015 Ommålning av trapphus och källare
 • 2016 Renovering av övernattningslokal
 • 2016 Utökad belysning på gården
 • 2017 Takomläggning och solceller på Hällbygatan
 • 2017 Nya elmätare och gemensamt elabonnemang
 • 2018 Byte av källardörrar samt renovering av föreningslokalen
 • 2023 Renovering av gemensamma duschutrymmen på Hällbygatan och Prästgårdsgatan