Garage, parkering, förråd och odlingslotter

Föreningen har 19 garageplatser under huset på Hällbygatan, 10 parkeringar med motorvärmaruttag vid Prästgårdsgatan samt 7 parkeringar utan motorvärmaruttag vid Hällbygatan som medlemmarna kan hyra. Det är separata köer till de olika typerna av parkeringar och kösituationen varierar. Köerna till utomhusparkeringarna är långa sedan kommunen införde betalparkering på gatan medan kön till garageplats brukar vara kortare. Hur lång kötiden är går dock aldrig att svara på eftersom kön bara rör sig när någon lämnar sin parkeringsplats.

Månadshyran för garage är 621 kronor, för parkering med motorvärmaruttag 165 kronor och för parkering utan motorvärmaruttag 100 kronor. I avgiften för garage ingår värme, el och vatten i garaget.

Det finns ett fåtal extra förråd utöver de som tillhör varje bostadsrätt att hyra. Föreningen har också ett antal odlingslotter på gården. Köerna till förråd och odlingslotter är för närvarande långa.

Nyblivna medlemmar kan ställa sig i köerna i samband med tillträde till lägenheten.

Anmälan till någon av köerna görs skriftligt via epost till parkering@stabbygardarna.se. Anmälan kan ske tidigast i samband med tillträde till lägenheten. Ange namn (samma namn som i medlemsförteckningen), adress, telefonnummer, epostadress samt vilken eller vilka köer du vill ställa dig i. Anmälan på andra sätt kommer inte att behandlas.

Regler för garage, parkeringar, förråd och odlingslotter