Byte av bredbandsleverantör

Tisdagen den 15 oktober 2019 byter föreningen bredbandsleverantör från Telenor till Bahnhof. Det kommer precis som tidigare att vara gruppanslutning som ingår i den ordinarie avgiften. Under omkopplingen uppstår ett driftavbrott på bredbandet som kan bli hela tisdagen men troligen bara någon eller några timmar.

Mer information finns i välkomstinformationen från Bahnhof som bifogas nedan.

Information från Telenor är utskickad till alla medlemmar. Där berättar de att de kan komma att vilja ha tillbaka utrustning som de delat ut. De har sedan dess muntligen meddelat att det endast gäller routrar av märket Technicolor och tv-boxar av märket Arris. Telenor kommer att kontakta berörda.

Bostadsrättstillägg

På årsmötet ställdes frågan om bostadsrättstillägg till hemförsäkringen. Vi har valt alternativet att föreningen tecknar tillägget i föreningens försäkring. Det är billigare och mycket enklare om något händer att tillägget finns i samma bolag. Här kan du läsa om fördelarna.