Stadgar

Stadgar för Bostadsrättsföreningen BRF Stabbygårdarna

Kommentarer till stadgarna

Stadgarna förklarar hur bostadsrättsföreningen fungerar, vad som är lägenhetsinnehavarens ansvar och vad föreningen ansvarar för.

Principen är att medlemmen ansvarar för allt inne i lägenheten (tex avloppsbrunnar, kranar, el, golv) och föreningen ansvarar för utsidan av huset (tex yttersta glasrutan) och delade resurser (tex avloppsstammar, element). Det är alla medlemmars ansvar att hjälpa till att sköta det gemensamma som trapphus, gård m.m. Vi köper visserligen tjänster från en fastighetsskötare, men för att hålla kostnaderna nere för oss medlemmar, kommer de inte varje dag.