Gemensamma regler

Ansvar

Vi är delägare i en förening, inte hyresgäster. Bor man i bostadsrätt följer också ett ansvar för sitt boende. Man förväntas delta i föreningens arbetsdagar, ta del i föreningens skötsel och stå till förfogande för förtroendeuppdrag.

Trädgården

Vi delar den stora innergården med två andra bostadsrättsföreningar. BRF Stabbygårdarnas del av gården sträcker sig tvärs över gården mellan Hällbygatan 34-36 och Prästgårdsgatan 9. Du kan förstås röra dig fritt över hela innergården och låta barn leka i sandlådor eller spela fotboll på andra delar av gården. Däremot får du naturligtvis inte flytta på stolar och bord som tillhör de andra föreningarna, och inte heller flytta våra möbler från vår del av gården.

Förråd

Till de flesta lägenheter hör två vindsförråd samt två små matkällarförråd. Några få extra förråd finns att hyra. Kontakta styrelsen.

Köksfläktar

Eftersom du bor i ett flerfamiljshus får du inte installera en fläkt med utsug till ventilationskanalen, däremot får du gärna sätta in en kolfilterfläkt. Kontakta styrelsen för mer information.

Balkong

Många människor är allergiker eller astmatiker, vilket innebär att rökning och grillning på balkonger kan ställa till problem. Undvik också att skaka eller piska mattor från balkongerna.

Det finns en gemensam murad grill på gården.

Cigarettfimpar

Släng inte fimpar på marken, tänk på gårdens barn och husdjur.

Parkering

Det är inte tillåtet att parkera bilar på föreningens asfaltytor som inte är egna hyrda parkeringar. Detta gäller också områdena framför våra garage, bilar som står där är i vägen. Självklart får man inte heller parkera på gräsmattorna. Föreningen har avtal med Q Park som kontrollerar att parkeringsreglerna följs.

Föreningen har parkeringsplatser som medlemmarna kan hyra.

Cyklar och leksaker

Ställ cyklar i cykelställen och ta in eller ställ leksaker vid sidan om gångvägarna för att det ska vara god framkomlighet för alla.

Trapphusen

Ställ inte saker i trapphusen eftersom det försvårar städning och hindrar utryckning i händelse av olycka, sjukdom eller brand.

Avlopp

Rensa avloppet i ditt badrum då och då. Om golvbrunnen är dåligt rensad kan vattnet stiga över brunnens kant, med risk för vattenskada. Det är du som enskild lägenhetsinnehavare som har ansvaret och därmed är ersättningsskyldig vid självförvållad vattenskada. Kontrollera med ditt försäkringsbolag att du är tillräckligt försäkrad för vattenskador och andra skador när du bor i bostadsrätt.