Bostadsrättstillägg

På årsmötet ställdes frågan om bostadsrättstillägg till hemförsäkringen. Vi har valt alternativet att föreningen tecknar tillägget i föreningens försäkring. Det är billigare och mycket enklare om något händer att tillägget finns i samma bolag. Här kan du läsa om fördelarna.

Service i tvättstugor

Torsdag 8 februari sker service i tvättstugan på Prästgårdsgatan och fredag 9 februari motsvarande på Hällbygatan. Under dagtid kan du inte använda tvättmaskiner, torktumlare och torkrum.

Installation av nya elmätare

Nu har vi fått datum för installation av nya elmätare:
7 december, Hällbygatan 34 och tvättstuga
11 december, Hällbygatan 36
14 december, Prästgårdsgatan
Dessa dagar kommer det vara strömlöst från kl. 8 till ca 16. Stäng av datorn om den inte är batteridriven och håll kyl och frys stängda så mycket som möjligt. Jöta el som gör installationen kommer också avsluta alla enskilda elabonnemang. Mer info kommer.

Slutspurt på takarbetet

Arbetet närmar sig slutet och ska vara avslutade 13 oktober om inget oförutsett händer.
Arbetets slutfas är rivning av ställningen runt huset och bygge av nytt skärmtak ovanför garagen. Under denna tid kommer det att vara rörigt på garageplanen. Räkna med att du kanske inte kommer in i ditt garage vissa dagar. Dels behöver bilar som transporterar ställningsdelarna kunna komma fram och dels påverkar byte av skärmtaket framkomligheten. Garage nr 19 och 20 fortsätter vara avstängda under hela produktionstiden.

Byggnadsställningen byggs om

Tisdag 26 september kommer byggnadsställningen göras om. Översta plattformen kommer sänkas för att arbete med takfoten ska kunna ske. Det innebär att balkongerna på översta våningen inte blir tillgängliga. Ställningen kommer vara på det sättet tills den monteras ner vilket blir i mitten av vecka 40.

Lägg inte skräp i containern

Containern utanför garagen får bara innehålla det som rivs från taket. Släng inte hushållssopor, wellpapp, möbler eller något annat i den. Om containern innehåller annat än byggsopor räknas den som blandcontainer och det kostar föreningen mycket mer när den ska sorteras.

Har du fått ett hänglås i postfacket?

Om du fått ett eller flera hänglås i ditt postfack måste du senast den 3 september ersätta ditt eget hänglås med det nya. Detta eftersom Plåtkompaniet behöver tillgång till några av vindsförråden i samband med takarbetet. Hänglåsen och vindsförråden är märkta med ditt lägenhetsnummer men eftersom det finns flera förråd till varje lägenhet är de berörda förråden märkta med en röd lapp. Mer information finns i din brevlåda och i dokumentet nedan.

Download (PDF, Unknown)

Rivning av taket

Rivning av gamla taket börjar 29 augusti. Garagen kommer vara blockerade p.g.a. container för avfall.
garage nr 13 och 14: 29–31 augusti
garage nr 7 och 8: 31 augusti, 1 september och 4–5 september (alltså tillgängliga på helgen)