Styrelse

Susanna Ingendoh 36B
Ordförande
susanna@stabbygardarna.se

Raja von Schéele
Sekreterare
Uthyrningsrum och föreningslokal
raja@stabbygardarna.se

Petter Svarén
Kontaktperson – Fastighetsskötsel Sweax
Kontaktperson – Trädgårdsgruppen
Kontaktperson – Hobbyrumsgruppen
petter@stabbygardarna.se

Gustaf Hellsing
Köansvarig för parkering, garage och odlingslotter
Laddstolpar – Instruktion och utlämning av tag
Kontaktperson – Solceller
gustaf@stabbygardarna.se

Andreas Åkerlind
Brandskyddsansvarig
Kontaktperson – Kabel-TV Comhem & Internet Banhof
Kontaktperson – Gymgrupp
andreas@stabbygardarna.se

Maria Salomonsson
IT-ansvarig
Kontaktperson – Ekonomisk förvaltning Mediator
maria@stabbygardarna.se

 

Man kan också kontakta hela styrelsen genom emailadressen styrelsen@stabbygardarna.se