Styrelse

Nils Rickdorff Lahrin 34B
Ordförande
nils@stabbygardarna.se

Mattias Waldau 34A
Sekreterare
Brandansvarig
Laddstolpar
comhem (TV)
mattias@stabbygardarna.se

Maria Salomonson
Sweax (fastighetsskötsel och städning)
Trädgårdsansvarig, ordförande i trädgårdsgruppen
maria@stabbygardarna.se

Susanna Ingendoh 36B
Köer till parkering och odlingslott
susanna@stabbygardarna.se

Malcolm Karlsson 34B
Uthyrningsrum och föreningslokal
Hemsida
Radon och ventilation
Namnen i trappen
malcolm@stabbygardarna.se

Man kan också kontakta hela styrelsen genom adressen styrelsen@stabbygardarna.se.