Om vår förening

Vår förening

Bostadsrättsföreningen Stabbygårdarna består av 56 lägenheter fördelade på två hus. 1950 byggdes Hällbygatan 34–36 och 1953 byggdes Prästgårdsgatan 9. Från början var ytterligare ett hus planerat, men det byggdes aldrig och vi har istället fått en underbar gård.

Årsmöte

Under våren varje år hålls ordinarie föreningsstämma för föreningens medlemmar. Mötet hålls i föreningslokalen. Föreningens styrelse sammanträder regelbundet, omkring 10 gånger per år. Du är alltid välkommen att kontakta någon i styrelsen för att lämna synpunkter eller för att anmäla intresse av att delta i föreningens arbete.