Föreningens sophantering

Var kan boende kasta sina sopor?

Hällbygatan – Garage nr 11
  • Brännbart hushållsavfall
  • Komposterbart hushållsavfall
  • Kartonger, wellpapp, sköljda förpackningar m.m
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Glas
Prästgårdsgatan 9 – Sopkärlen mot gaveln
  • Brännbart hushållsavfall
  • Komposterbart hushållsavfall
  • Kartonger, wellpapp, sköljda förpackningar m.m
  • Plastförpackningar
  • Tidningar
  • Metallförpackningar
  • Glas

Grovsopor: Om det är smått och brännbart kastas det bland brännbart. Om det är stort får du åka till återvinningscentralen i Librobäck.

Kylskåp, möbler, byggavfall och liknande: Återvinningscentralen i Librobäck.

Länk till en fullständig sorteringsguide hos Uppsala Vatten.

Vad gör man om soptunnan är full?

Företaget vi har hämtningsavtal med tömmer bara själva behållarna. Det är därför ingen ide att försöka stapla eller lägga bredvid. Du får spara soporna tills det finns plats, kolla om det finns plats i det andra husets sopkärl, eller uppsöka återvinningscentralen i Librobäck.


Tömning sker två gånger per vecka. Om vi överfyller sopkärlen töms de inte av sophämtarna.

Var ligger återvinningscentralen i Librobäck?

Återvinningscentralen i Librobäck är en kommunal anläggning med generösa öppettider. Det kostar inget att kasta sopor där. Där kan du kasta i stort sett alla sopor som du inte kan slänga i föreningens sopkärl.

Mer information om kommunens återvinningscentraler