Ekonomisk förvaltning

Mediator hanterar alla frågor som rör ekonomisk förvaltning, pantsättning och godkännande av nya medlemmar.
Kontaktperson är Per Anders Forsgren, telefon 018-13 14 50.

Här kan du ladda ner vår senaste årsredovisning.