FAQ

Nedan finner du svaren på de vanligaste frågorna om vår förening som en köpare kan vara intresserad av

 • Är det beslutat om någon avgiftshöjning i dagsläget?
  En avgiftshöjning genomfördes på 9% fr o m 1 jan 2023. Inga andra höjningar är planerade i nuläget.
 • Vad exakt ingår i månadsavgiften?
  Värme, vatten, basutbud TV från Tele2, bredband från Bahnhof, bostadsrättstillägg.
 • Ligger någor utanför avgiften t ex obligatorisk avgift för t ex kabel-tv eller liknande?
  Nej.
 • Stämmer det att det är IMD av el i föreningen och en obligatorisk elavgift med 83 kr/mån?
  Ja, elräkningen kommer tillsammans med avgiften.
 • Hur många varmgarage finns det, vad är avgiften och vad ingår?
  I föreningen finns 19 varmgarage med en avgift på 621 kr/mån och då ingår värme, el och vatten i garaget.
 • Hur många parkeringsplatser finns det och vad kostar dessa?
  Det finns sju p-platser utan motorvärmaruttag (f n 100 kr/mån), sex p-platser med motorvärmaruttag (f n 165 kr/mån) och fyra p-platser med laddstolpe (400 kr/mån + elförbrukning). Separata kösystem tillämpas.
 • Tillåter ni delat ägande och i så fall finns det krav på visst ägarförhållande, t ex barn och förälder (10% resp 90%)?
  Ja, styrelsen godkänner t ex uthyrning till barn.
 • Har det gjorts någon renovering utöver de från 2018?
  Ja, renovering av gemensamma duschar i källarna på både Prästgårdsgatan och Hällbygatan har utförts under 2023.
 • Finns det planerade renoveringar/projekt eller annat som en köpare bör känna till?
  Översyn av fasaden på huset på Prästgårdsgatan. Laga puts och färgskador på grundmurar in- och utvändigt inom fem år.
 • Ingår något förråd till lägenheten? Hur många och var ligger dessa?
  Ja, två matförråd i källaren, ett större och ett mindre, samt två förråd på vinden, ett stort och ett litet (som kan fördelas till de som har uthyrningsrum). Tidigare ägare ansvarar för att visa var förråden finns.
 • Vad kostar övernattningsrummet?
  För närvarande kostar det 100 kr/natt.
 • Vem ansvarar för nyckelhanteringen?
  Låset tillhör lägenheten och därmed är det ägaren som ansvarar för nycklarna. Vid flytt överlämnas nycklarna till Certego som kontrollerar att alla nycklar finns. Den nya ägaren hämtar sedan nycklarna på Certego vid tillträdet.