Fastighetsskötsel

Sweax står för den löpande skötseln av våra byggnader och av gården/trädgården. Vid akuta fall (till exempel vattenläcka), ring Relita på 018-155 155. Vid andra brådskande ärenden, ring Sweax på 018-65 12 80. Vid icke-akuta ärenden som gäller fastigheten konkta styrelsen, gärna via epost.

Du kan kontakta Sweax även för övriga ärenden i din lägenhet som inte är föreningens ansvar, till exempel reparation av toalett, vitvaror, lampor eller rensning av avlopp. Tänk på att du får betala detta själv.