Solceller och el

Föreningen har solceller installerade på Hällbygatans tak. Dessa genererar tillräckligt med el för att försörja en stor del av våra gemensamma utrymmen, trappor, källare, tvättstugor, med el. Vi har också övergått till gemensam elmätning. En följd av detta är lägre elkostnad eftersom alla medlemmar delar på en fast avgift istället för att alla betalar för ett eget elabonnemang. Föreningen köper grön el och varje medlems elförbrukning debiteras sedan på månadsavgiften.

Montering av solceller på tak

Vår anläggning installerades 2017 och har en total yta på 297 kvadratmeter.