Tvättstugor

Föreningen har två stora tvättstugor, en på Prästgårdsgatan och en på Hällbygatan. Dessutom finns en akuttvättstuga med tvättmaskin och torktumlare på Hällbygatan. Den går inte att boka men är ofta ledig.

Bokningslistor finns i anslutning till respektive tvättstuga. Det är tillåtet att boka ett tvättillfälle åt gången. Först i samband med det tillfället får du boka nästa tid. Eftersom vi alla gör så finns det alltid gott om tider att boka. På vardagar är det tillåtet att boka tvättstugan för två på varandra följande tvättpass, på helgerna enbart en tvättid. Om du inte utnyttjar hela ditt tvättpass, skriv gärna en notering på tvättlistan så kan någon annan utnyttja tiden.