Har du fått ett hänglås i postfacket?

Om du fått ett eller flera hänglås i ditt postfack måste du senast den 3 september ersätta ditt eget hänglås med det nya. Detta eftersom Plåtkompaniet behöver tillgång till några av vindsförråden i samband med takarbetet. Hänglåsen och vindsförråden är märkta med ditt lägenhetsnummer men eftersom det finns flera förråd till varje lägenhet är de berörda förråden märkta med en röd lapp. Mer information finns i din brevlåda och i dokumentet nedan.

Download (PDF, Unknown)

Rivning av taket

Rivning av gamla taket börjar 29 augusti. Garagen kommer vara blockerade p.g.a. container för avfall.
garage nr 13 och 14: 29–31 augusti
garage nr 7 och 8: 31 augusti, 1 september och 4–5 september (alltså tillgängliga på helgen)

Plåtkompaniet behöver tillgång till vissa vindsförråd

Plåtkompaniet behöver tillträde till de vindsförråd med takfönster eller där det går ett luftningsrör upp på taket. Du som har ett sådant förråd kommer få ett nytt hänglås under augusti. Ta bort ditt nuvarande hänglås på förrådet och sätt dit det nya. Du får en nyckel och Plåtkompaniet får den andra. När byggtiden är över kan du byta tillbaka till ditt vanliga lås. Du måste också plocka undan i förrådet så det går att komma fram till fönstret eller luftningsröret.

Takarbetet inleds

På måndag 14 augusti börjar arbetet med takrenoveringen på Hällbygatan. Byggnadsställningar kommer byggas runt hela huset och en bygghiss monteras framför garagen 19 och 20. Räkna med att från 14 augusti till 25 augusti kommer tillgång till alla garage och parkeringsplatser längs Hällbygatan vara begränsad och garage 19 och 20 blir avstängda helt. Garage 11 som nu är glasinsamling kommer fungera som garage för bil och vi får tillfälliga kärl för glasinsamling vid trappan till föreningslokalen. Tillgång till sopskåpen vid dörrarna ska inte påverkas.

Driftstörningar hos Bredbandsbolaget

Flera medlemmar i 9B har för närvarande störningar i bredbandsförbindelsen som tidvis är väldigt långsam. Felet är anmält till Bredbandsbolaget, men om det berör andra än boende i 9B vore det bra att få veta det så att jag kan skicka informationen vidare. Anmäl fel till andreas@stabbygardarna.se eller i vår facebookgrupp.

Garage ledigt omgående

Det finns ett garage ledigt och eftersom det för tillfället inte finns någon kö till garagen går det att få tillträde omedelbart. Anmäl ditt intresse till parkering@stabbygardarna.se.

Uppdatering 2017-02-04: Garageplatsen är nu uthyrd och kölistorna är uppdaterade.

Sanering efter branden

Väggarna i 34C är tvättade, men all sot och röklukt går inte att tvätta bort, så nästa steg för saneringsfirman blir att täta springor och vinklar och sen kommer väggar och tak målas om.
2 januari kommer ventilationskanalerna börja rengöras, både stammar och inne i lägenheterna. Ventilationsfirman kommer använda huvudnyckel för att ta sig in om du inte är hemma.