Stadgar

Stadgar för Bostadsrättsföreningen BRF Stabbygårdarna 2016

Kommentarer till stadgarna

Föreningens stadgar antogs vid föreningsmöte april 2016 och registrerades hos Bolagsverket augusti 2016.

Om du inte läst stadgarna, gör det. De nya stadgarna är mycket lättlästa och tydliga. Stadgarna förklarar hur bostadsrättsföreningen fungerar, vad som är lägenhetsinnehavarens ansvar och vad föreningen ansvarar för.

Principen är att medlemmen ansvarar för allt inne i lägenheten (tex avloppsbrunnar, kranar, el, golv) och föreningen ansvarar för utsidan av huset (tex yttersta glasrutan) och delade resurser (tex avloppsstammar, element). Det är alla medlemmars ansvar att hjälpa till att sköta det gemensamma som trapphus, gård m.m. Vi köper visserligen tjänster från en fastighetsskötare, men för att hålla kostnaderna nere för oss medlemmar, kommer de inte varje dag.

Ändringar av stadgarna 2017

Bostadsrättslagen har förändrats i några punkter och det gör att vi också måste ändra våra stadgar eftersom de inte får vara i strid mot lagen. Det är inga stora förändringar utan det handlar i huvudsak om när och hur styrelsen kallar till möten och när ordinarie årsmöte ska ske. Här kan du läsa styrelsens förslag på utformning av våra nya stadgar. Beslut om stadgeändring måste ske vid två på varandra följande föreningsmöten. Det första mötet är en extrastämma 6 april och om förslaget går igenom tar vi det andra beslutet vid årsmötet 3 maj.