Fastighetsskötsel

Kontakt – Felanmälan

Uppsala Fastighetstjänst står för den löpande skötseln av våra byggnader och innergård. Under normal arbetstid kan du ringa direkt till Uppsala Fastighetstjänst på 018-538 808 för att få hjälp.

Kontakt – Akutanmälan

Vid akuta fall (till exempel pågående vattenläcka) ska du istället ringa till SkadejourenRecover0771 – 103 500

Kontakt – Övriga ärenden

Har du uppmärksammat något som vi borde åtgärda? Vid alla övriga icke-akuta ärenden som gäller fastigheten är du välkommen att meddela detta till styrelsen, gärna via epost. Vi kommer i så fall att ta upp detta till diskussion under kommande styrelsemöte.