Underhåll

Våra fastigheter underhålls kontinuerligt. De senare åren har följande åtgärder genomförts.

 • 2023 – Tillgänglighets- och säkerhetsanpassning av föreningslokalen
 • 2023 – Utgrävning av ljusbrunnar samt dränering runt föreningslokalen
 • 2023 – Renovering av mur mot parkeringen på Hällbygatan
 • 2023 – Renovering av gemensamma duschutrymmen
 • 2022 – Installation av brytskydd på entrédörrar och källardörrar
 • 2022 – Byte av ventilationsutblås och lagning av putsskador på Hällbygatan
 • 2021 – Installation av laddstolpar för elbilar
 • 2021 – Uppgradering av undercentral med ny pump och programvara
 • 2018 – Byte av entrédörrar och källardörrar
 • 2018 – Renovering av föreningslokalen
 • 2017 – Takomläggning och installation av solceller på Hällbygatan
 • 2017 – Nya elmätare och gemensamt elabonnemang
 • 2016 – Ommålning av trapphus och källare
 • 2016 – Renovering av övernattningsrummet
 • 2016 – Utökad belysning på gården
 • 2014 – Trädgårdsarbeten
 • 2014 – Byte av takfönster samt översyn av ventilation
 • 2012 – Nya entrédörrar på Prästgårdsgatan
 • 2012 – Fönsterbyte och balkongrenovering
 • 2010 – Säkerhetsdörrar och postboxar
 • 2008 – Måleriarbeten
 • 2007 – Måleriarbeten
 • 2006 – Installering av styrcentral för uppvärmning
 • 2005 – Asfaltering och lekplatsunderhåll
 • 2002 – Renovering av ventilationssystem
 • 2001 – Takomläggning Prästgårdsgatan
 • 1999 – Stamrenovering