Avgiftshöjning fr o m 1 Jan 2024

Från och med årsskiftet så höjs flera av föreningens fasta kostnader avsevärt vad gäller till exempel fjärrvärme, vatten och räntor. I samråd med föreningens ekonomiska förvaltare Mediator har styrelsen beslutat om en avgiftshöjning på 8% från 1 januari för att delvis täcka de höjda kostnaderna. Även avgifter för garage och parkeringsplatser kommer höjas (för specifikationer se sidan “Garage, Parkering och Odlingslotter” under menyn “Våra Hus”).

Boende i föreningen har även informerats om avgiftshöjningen via utdelade Informationsblad i November. Om du skulle ha frågor angående höjningen är du alltid välkommen att höra av dig till styrelsen@stabbygardarna.se

Med vänliga hälsningar,

Medlemmarna i Styrelsen