Slutspurt på takarbetet

Arbetet närmar sig slutet och ska vara avslutade 13 oktober om inget oförutsett händer.
Arbetets slutfas är rivning av ställningen runt huset och bygge av nytt skärmtak ovanför garagen. Under denna tid kommer det att vara rörigt på garageplanen. Räkna med att du kanske inte kommer in i ditt garage vissa dagar. Dels behöver bilar som transporterar ställningsdelarna kunna komma fram och dels påverkar byte av skärmtaket framkomligheten. Garage nr 19 och 20 fortsätter vara avstängda under hela produktionstiden.