Trapphusen på Hällbygatan 26 och 27 april

Kvällarna 26 och 27 april 2016 kommer golven i trappuppgångarna på Hällbygatan att bonas, den 26 gäller det Hällbygatan 36 och den 27 april Hällbygatan 34. Det innebär att golven i trapphusen inte får beträdas under tre timmar mellan 22:00 och 01:00.