Kommande lagning av muren mot Hällbygatans parkeringsyta

Styrelsen har tagit in offert för att laga muren som står vid sidan mot Hällbygatans parkeringsyta och garagelänga. Muren har tyvärr under senare år börjat fallera då den blir mer och mer instabil efter varje vinter. Vid renoveringen ska det även sättas in armering som ska göra att den förhoppningsvis står stabil och stadig under många år framöver.

I samband med detta kommer vi även att åtgärda skadorna på trappen ned till föreningslokalen på Hällbygatans kortsida, samt gräva så kallade “ljusbrunnar” framför fönstren till föreningslokalen i syfte att förhindra vattenskador.