Byggnadsställningen byggs om

Tisdag 26 september kommer byggnadsställningen göras om. Översta plattformen kommer sänkas för att arbete med takfoten ska kunna ske. Det innebär att balkongerna på översta våningen inte blir tillgängliga. Ställningen kommer vara på det sättet tills den monteras ner vilket blir i mitten av vecka 40.