Lägg inte skräp i containern

Containern utanför garagen får bara innehålla det som rivs från taket. Släng inte hushållssopor, wellpapp, möbler eller något annat i den. Om containern innehåller annat än byggsopor räknas den som blandcontainer och det kostar föreningen mycket mer när den ska sorteras.