Driftstörningar hos Bredbandsbolaget

Flera medlemmar i 9B har för närvarande störningar i bredbandsförbindelsen som tidvis är väldigt långsam. Felet är anmält till Bredbandsbolaget, men om det berör andra än boende i 9B vore det bra att få veta det så att jag kan skicka informationen vidare. Anmäl fel till andreas@stabbygardarna.se eller i vår facebookgrupp.