Sanering efter branden

Väggarna i 34C är tvättade, men all sot och röklukt går inte att tvätta bort, så nästa steg för saneringsfirman blir att täta springor och vinklar och sen kommer väggar och tak målas om.
2 januari kommer ventilationskanalerna börja rengöras, både stammar och inne i lägenheterna. Ventilationsfirman kommer använda huvudnyckel för att ta sig in om du inte är hemma.