Rivning av taket

Rivning av gamla taket börjar 29 augusti. Garagen kommer vara blockerade p.g.a. container för avfall.
garage nr 13 och 14: 29–31 augusti
garage nr 7 och 8: 31 augusti, 1 september och 4–5 september (alltså tillgängliga på helgen)