Har du fått ett hänglås i postfacket?

Om du fått ett eller flera hänglås i ditt postfack måste du senast den 3 september ersätta ditt eget hänglås med det nya. Detta eftersom Plåtkompaniet behöver tillgång till några av vindsförråden i samband med takarbetet. Hänglåsen och vindsförråden är märkta med ditt lägenhetsnummer men eftersom det finns flera förråd till varje lägenhet är de berörda förråden märkta med en röd lapp. Mer information finns i din brevlåda och i dokumentet nedan.

Download (PDF, Unknown)