Bostadsrättstillägg

På årsmötet ställdes frågan om bostadsrättstillägg till hemförsäkringen. Vi har valt alternativet att föreningen tecknar tillägget i föreningens försäkring. Det är billigare och mycket enklare om något händer att tillägget finns i samma bolag. Här kan du läsa om fördelarna.

Service i tvättstugor

Torsdag 8 februari sker service i tvättstugan på Prästgårdsgatan och fredag 9 februari motsvarande på Hällbygatan. Under dagtid kan du inte använda tvättmaskiner, torktumlare och torkrum.

Installation av nya elmätare

Nu har vi fått datum för installation av nya elmätare:
7 december, Hällbygatan 34 och tvättstuga
11 december, Hällbygatan 36
14 december, Prästgårdsgatan
Dessa dagar kommer det vara strömlöst från kl. 8 till ca 16. Stäng av datorn om den inte är batteridriven och håll kyl och frys stängda så mycket som möjligt. Jöta el som gör installationen kommer också avsluta alla enskilda elabonnemang. Mer info kommer.

Garagen avstängda

Nästa vecka kommer alla garage vara avstängda för att kunna montera det nya skärmtaket. Ställningsbyggarna börjar montera ställning på måndag 16/10 kl. 07, så se till att köra ut bilen innan dess annars är den instängd till fredag.

Slutspurt på takarbetet

Arbetet närmar sig slutet och ska vara avslutade 13 oktober om inget oförutsett händer.
Arbetets slutfas är rivning av ställningen runt huset och bygge av nytt skärmtak ovanför garagen. Under denna tid kommer det att vara rörigt på garageplanen. Räkna med att du kanske inte kommer in i ditt garage vissa dagar. Dels behöver bilar som transporterar ställningsdelarna kunna komma fram och dels påverkar byte av skärmtaket framkomligheten. Garage nr 19 och 20 fortsätter vara avstängda under hela produktionstiden.

Byggnadsställningen byggs om

Tisdag 26 september kommer byggnadsställningen göras om. Översta plattformen kommer sänkas för att arbete med takfoten ska kunna ske. Det innebär att balkongerna på översta våningen inte blir tillgängliga. Ställningen kommer vara på det sättet tills den monteras ner vilket blir i mitten av vecka 40.

Avstängning av garage

Under rivningsfasen läggs rivet material i en avfallstrumma som leds ner i en container. Denna flyttas utefter långsidan på huset. Två garage i taget kommer vara blockerade några dagar.

Garage nr 7 och 8 måndag-onsdag vecka 37, (11-13 September)
Garage nr 17 och 18 onsdag-torsdag vecka 37, (13-14 September)

Det är enbart byggavfall som får vara i containern. Entreprenören sorterar avfallet så att det kan tas om hand på ett bra sätt ur miljöhänsyn. Om annat läggs i containern måste den gå till sortering vilket leder till en högre kostnad och det drabbar föreningen.

Lägg inte skräp i containern

Containern utanför garagen får bara innehålla det som rivs från taket. Släng inte hushållssopor, wellpapp, möbler eller något annat i den. Om containern innehåller annat än byggsopor räknas den som blandcontainer och det kostar föreningen mycket mer när den ska sorteras.